pl.gas-globe.com

ceny benzyny/paliwa | Peru | Ameryka Południowa | USD U.S. Dollar ($) / l

Poszczególne dane: komunikaty o cenach Peru

/
->PEN Peruvian Nuevo Sol
Ceny benzyny (wykresy) na własnej stronie internetowej
Jeżeli chcesz, możesz udostępnić użytkownikom Twojej strony internetowej najważniejsze informacje pochodzące z serwisu pl.gas-globe.com. Po prostu podłącz tworzone co godzinę wykresy cen benzyny do Twojej strony internetowej. Potrzebny jest do tego jedynie link do wykresu na stronie pl.gas-globe.com, tak jak przedstawiono to w przykładowym tekście źródłowym. Prosimy nie dołączać więcej niż 2 wykresów na stronę. > Tekst źródłowy HTML
Komunikaty o cenach gatunków Benzyna wysokooktanowa
DataCena in USD/lUwaga
19.08.20191,12
18.02.20191,12
13.08.20181,08
08.02.20181,09
27.11.20171,06
22.05.20171,08
21.11.20161,00
13.01.20161,17
07.01.20161,21
03.08.20151,21
01.02.20151,27
01.12.20141,28
26.05.20141,29
02.03.20141,21Gasohol 95
04.02.20141,4095 Oktan bleifrei
04.02.20141,4095 Oktan bleifrei
21.11.20131,24Pecsa -Magdalena del Mar, Lima
05.07.20131,19BY PRIMAX
05.07.20131,43BY PRIMAX
17.06.20131,57
18.04.20131,30
04.02.20131,27Tankstelle Pecsa in San Borja, Lima
30.01.20131,32
22.01.20131,55
17.12.20121,64
17.06.20121,53
01.01.20100,85

Komunikaty o cenach gatunków Olej napędowy
DataCena in USD/lUwaga
19.08.20190,97
18.02.20190,97
13.08.20180,97
27.11.20170,86
22.05.20170,88
21.11.20160,80
03.08.20150,85
01.12.20141,05
26.05.20141,05
21.11.20131,12Pecsa -Magdalena del Mar, Lima
23.08.20131,10
23.08.20131,25
21.08.20131,18
05.07.20131,15BY PRIMAX
17.06.20131,21
17.12.20121,27
21.10.20121,24
23.06.20121,40
17.06.20121,20
01.01.20100,70
31.07.20080,78
25.01.20070,26precio actual

Komunikaty o cenach gatunków Benzyna zwykła
DataCena in USD/lUwaga
08.02.20181,09
02.03.20141,07Gasohol 90
21.11.20131,04Pecsa -Magdalena del Mar, Lima
19.10.20121,51
14.09.20121,10Prices vary from PanAm to mountains range from 11-14 Soles/Gallon
18.07.20121,11
19.10.20081,01

Komunikaty o cenach gatunków Benzyna wysokooktanowa plus
DataCena in USD/lUwaga
02.03.20141,37
21.11.20131,32Pecsa -Magdalena del Mar, Lima
01.11.20121,57
18.05.20121,56